Resurse umane - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD

Școala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD
Du-te la conținut

Resurse umane

SPECIFIC
RESURSE UMANE
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE
„IOSIF MOLDOVAN”ARAD
An şcolar  2020-2021


REPARTIZAREA SARCINILOR


1. JULA GIANINA-AURORA
- director,
- preşedintele Consiliului de administraţie;   
- coordonează întreaga activitate educaţională şi administrativă din școală;
- prof. limba și literatura română
-răspunde de întocmirea şi transmiterea situaţiilor/raportărilor către diversele instituţii.                       

2. CIORBA MIHAELA                -
- director adjunct
- răspunde de activitatea administrativ-gospodărească din școală;
- director adjunct ;
- Prof. religie;
- controlează documentele şcolare (cataloage, registre matricole, dosarele de burse,
  dosarele de rechizite);
- răspunde de inventarierea bazei didactico-materiale a şcolii
- răspunde de organizarea şi desfăşurarea cursurilor la învăţământul cu frecvenţă redusă.
                            

3. INDRIEȘ OLGA-CRISTINA     
- responsabila Comisiei metodice a învățătorilor;
- prof. înv.primar                                
- răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, de starea disciplinară din şcoală;
- responsabila comisiei de programe, proiecte şi relaţii cu presa;
- asigură colaborarea cu părinţii în procesul decizional, informează părinţii privind deciziile
  Consiliului de administraţie al şcolii.  
- răspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului;         
        
4. DEAC RAMONA CRINA     
-răspunde de desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi de problemele administrativ
 gospodăreşti de la de la localul din str. Conduraşilor;
- profesor învățământ primar;        
- controlează documentele şcolare;
- răspunde de organizarea serviciului pe şcoală al profesorilor şi elevilor;
- răspunde de analiza periodică a ritmicităţii notării şi de evidenţa absenţelor la clasele pregătitoare,
 I-VIII;                                                        
- răspunde de completarea, arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare;
- răspunde de programul „Laptele şi cornul”.   

5. SAMAN LIANA                      
- reprezentantul părinţilor, preşedintele Consiliului Reprezentativ al părinţilor pe şcoală

6. SPĂTAR CONSUELA          
- reprezentantul părinţilor,

7. OANA VALENTINA                 
- reprezentantul Consiliului Local Municipal Arad.

8. SIMO ANDREI -MARIUS        
- reprezentantul Consiliului Local Municipal Arad.

9. GALFI ANDREI                       
- reprezentantul Primăriei Municipiului Arad.

PAT LIVIA                                        
- responsabila grupei sindicale a şcolii (participă ca observator)                                      
- prof.înv.primar.
- lider sindical                              

    
RESURSE UMANE ÎNVĂȚĂTORI - DIRIGINȚI
ORGANIGRAMA ȘCOLII
Adresa: Arad, str.Oituz, nr.108-114, Județul Arad
Telefon/fax: 0257/280091

Înapoi la cuprins