Resurse umane - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD

Școala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD
Du-te la conținut

Resurse umane

SPECIFICUL ȘCOLII
RESURSE UMANE
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE
„IOSIF MOLDOVAN”ARAD
An şcolar  2020-2021


REPARTIZAREA SARCINILOR


1. JULA GIANINA-AURORA
- director,
- preşedintele Consiliului de administraţie;   
- coordonează întreaga activitate educaţională şi administrativă din școală;
- prof. limba și literatura română
-răspunde de întocmirea şi transmiterea situaţiilor/raportărilor către diversele instituţii.                       

2. CIORBA MIHAELA                -
- director adjunct
- răspunde de activitatea administrativ-gospodărească din școală;
- director adjunct ;
- Prof. religie;
- controlează documentele şcolare (cataloage, registre matricole, dosarele de burse,
  dosarele de rechizite);
- răspunde de inventarierea bazei didactico-materiale a şcolii
- răspunde de organizarea şi desfăşurarea cursurilor la învăţământul cu frecvenţă redusă.
                            

3. INDRIEȘ OLGA-CRISTINA     
- responsabila Comisiei metodice a învățătorilor;
- prof. înv.primar                                
- răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, de starea disciplinară din şcoală;
- responsabila comisiei de programe, proiecte şi relaţii cu presa;
- asigură colaborarea cu părinţii în procesul decizional, informează părinţii privind deciziile
  Consiliului de administraţie al şcolii.  
- răspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului;         
        
4. DEAC RAMONA CRINA     
-răspunde de desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi de problemele administrativ
 gospodăreşti de la de la localul din str. Conduraşilor;
- profesor învățământ primar;        
- controlează documentele şcolare;
- răspunde de organizarea serviciului pe şcoală al profesorilor şi elevilor;
- răspunde de analiza periodică a ritmicităţii notării şi de evidenţa absenţelor la clasele pregătitoare,
 I-VIII;                                                        
- răspunde de completarea, arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare;
- răspunde de programul „Laptele şi cornul”.   

5. SAMAN LIANA                      
- reprezentantul părinţilor, preşedintele Consiliului Reprezentativ al părinţilor pe şcoală

6. SPĂTAR CONSUELA          
- reprezentantul părinţilor,

7. OANA VALENTINA                 
- reprezentantul Consiliului Local Municipal Arad.

8. SIMO ANDREI -MARIUS        
- reprezentantul Consiliului Local Municipal Arad.

9. GALFI ANDREI                       
- reprezentantul Primăriei Municipiului Arad.

PAT LIVIA                                        
- responsabila grupei sindicale a şcolii (participă ca observator)                                      
- prof.înv.primar.
- lider sindical                              

    
Încadrare învățători și diriginți
NR. CRT
CLASA
ÎNVĂȚĂTOR/DIRIGINTE
1
Pregătitoare  A
Înv.Both Alina
2
Pregătitoare  B
Prof.înv.primar Ilea Claudia Cristina
 Prof.înv.primar Ismană Claudiu Corneliu
3
Pregătitoare  C
Prof.înv.primar Indrieș Olga Cristina
4
I A
Înv.Curetean Ana Mărioara
5
I B
Prof.înv.primar Onița Rodica
 Prof.înv.primar Moț Patricia Ioana
6
I C
Prof.înv.primar   Simon Ramona Melania
7
II A
Prof.înv.primar  Șandru Daciana Ramona
8
II B
Prof.înv.primar Ciurdar Maria Minodora
 Prof.înv.primar Deac Ramona Crina
9
II C
Prof.înv.primar Pat Livia
10
III A
Prof.înv.primar Pârlea Mărioara
11
III B
Prof.înv.primar Țițirig Cristina Maria
 Prof.înv.primar Protase Izabela Iliana
12
III C
Prof.înv.primar Blidar Codruța Luminița
13
IV A
Prof.înv.primar Curcanu Florica
14
IV B
Înv.Filip Diana
 Prof.înv.primar Vid Mălina
15
IV C
Înv.Venter Iudit Ecaterina
16
V A
Profesor Lazea Monica Florina
17
V B
Profesor Morar Lorena
18
VI A
Profesor Faur Anca Ioana
19
VI B
Profesor   Mănăștureian Daciana Florentina
20
VII A
Profesor Gavra Cosmin Damian
21
VII B
Profesor Tudorescu Loredana Nicoleta
22
VIII A
Profesor Tuță Adina Teodora
23
VII-VIII FR
Profesor Tudorescu Loredana Nicoleta
ORGANIGRAMA
ȘCOLII GIMNAZIALE ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD
ANUL ȘCOLAR  2020-2021

1.   Personalul de conducere

  Director, prof. Gianina-Aurora Jula
  Director adjunct, prof. Mihaela Ciorba

2.   Personalul didactic

Aria curriculară „Limbă și comunicare”

Prof. Morar Lorena-Denisa - Limba și literatura română
Prof. Tuță Adina Teodora - Limba și literatura română
Prof. Săbău Sanda - Limba engleză – Limba franceză
Prof. Faur Anca Ioana - Limba engleză
Prof. Jurcan Maria-Giorgiana - Limba franceză

Aria curriculară „Matematică și științe”

Prof. Tudorescu Loredana-Nicoleta Matematică/TIC
Prof. Mănăștureian Daciana-Florentina Matematică
Prof. Cojocaru Laura- Cosmina – Fizică
Prof. Berche Nicoleta – Chimie
Prof. Vida Andrea- Biologie

Aria curriculară „Om și societate”

Prof. Gavra Cosmin-Damian Istorie/Educație socială
Prof. Dascăl Cosmin-Mircea Geografie
Prof. Ciorba Mihaela Religie ortodoxă
Prof. Matei Florica Religie ortodoxă
Prof. Bokor Daniel- Religie penticostală

Aria curriculară „Arte, tehnologii, educație fizică și sport”

Prof. Lazea Monica-Florina Educație fizică și sport
Prof. Tulescu Marika Educație fizică și sport
Prof. Iovescu Paul Daniel - Educație fizică și sport
Prof. Stana Vlad-Ioan- Educație fizică și sport
Prof. Mateș Liviu Educație tehnologică
Prof. Vonvea Robert Sergiu Educație muzicală
Prof.Țăruș Iulia-Educație plastică

Aria curriculară a învățătorilor

Înv. Venter Iudit-Ecaterina
Înv. Curetean Ana-Mărioara
Prof. înv. primar Both Alina-Daniela
Prof. înv. primar Șandru Daciana-Ramona
Prof. înv. primar Indrieș Olga-Cristina
Prof. înv. primar Simon Ramona Melania
Prof. înv. primar Blidar Codruța-Luminița
Prof. înv. primar Pat Livia
Prof. înv. primar Curcanu Florica
Prof. înv. primar Țițirig Cristina-Maria
Prof. înv. primar Protase Izabela-Iliana
Prof. înv. primar Deac Ramona-Crina
Prof. înv. primar Ciurdar Maria-Minodora
Prof. înv. primar Ismană Claudiu-Corneliu
Prof. înv. primar Ilea Claudia-Cristina
Prof. înv. primar Moț Patricia-Ioana
Prof. înv. primar Onița Rodica
Prof. înv. primar Filip Diana
Prof. înv. primar Vid Mălina-Narcisa
Prof. înv. primar Pârlea Mărioara
Prof. înv. primar Molnar Lavinia

3.   Personalul didactic auxiliar

Ec. Pașca Dorica – contabil
Vlăduț Cristina-Maria – secretar
Bolovan Miorița bibliotecar

4.   Personalul nedidactic

Gligorescu Gheorghe-Radu – muncitor de întreținere
Cociuba Mirela-Titiana îngrijitor
Iuga Alina îngrijitor
Moț Anca îngrijitor
Adresa: Arad, str.Oituz, nr.108-114, Județul Arad
Telefon/fax: 0257/280091

Înapoi la cuprins