PROIECT PNRAS - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD

Școala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD
Du-te la conținut

PROIECT PNRAS

IMAGINI DIN EXCURSII PNRAS
IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITATILOR PNRAS


Comunicat de presă
 
 
                               
    „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
    
    
                   
Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad lansează proiectul
 
ReStart-Oportunități pentru reducerea abandonului școlar”, cod F-PNRAS-1-2022-0607, finanțat prin S.G. - PNRAS, în cadrul Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR)
 
 
Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad este Beneficiarul proiectului ReStart-Oportunități pentru reducerea abandonului școlar”, cod F-PNRAS-1-2022-0607, proiect finanțat prin Schema de Granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, în cadrul Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR). aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.3580/15.04.2022.
 
 
Obiectivele proiectului vizează: OS1. Identificarea elevilor aflați în risc de abandon școlar/ de părăsire timpurie a școlii, monitorizarea și ajustarea măsurilor de sprijin care trebuiesc luate, prin colectarea și înregistrarea în timp real a datelor cu semnele timpurii ale acestora, utilizând setul de instrumente MATE, în intervalul cuprins între anii școlari 2022-2023  și 2024-2025. OS2. Prevenirea riscului de abandon școlar prin construirea unui climat școlar prietenos, sănătos care să fie benefic pentru elevi, realizat prin implementarea periodică a unui program nonformal pe tot parcursul derulării proiectului, în colaborare cu ONG-uri și membri ai comunității, program bazat pe colaborare, valorizarea diversității, dezvoltarea caracterului și realizarea unei stări de bine pentru elevii ciclului gimnazial. OS3. Creșterea treptată a participării la educație, pe parcursul celor trei ani școlari cuprinși în proiect, prin reducerea progresivă a abandonul școlar, de la 10,32 % la 8,66%, prin creșterea progresivă a ratei de absolvire a clasei a VIII-a, de la 90,56% la 93,02%, și a celei de participare la Evaluare Națională, de la 60,41% la 63,41%, utilizând programe de intervenție remediale pentru toți elevii claselor VII-VIII și pentru elevii cu dificultăți de învățare din clasele V-VI. OS4. Construirea unui context de învățare prietenos și eficient, promovând modalități de învățare pentru o nouă generație și integrarea TIC în activitatea de predare/ învățare, prin realizarea a două clase inteligente și utilizarea facilităților acestora de către profesorii și elevii ciclului gimnazial, începând cu anul școlar 2022-2023.
 
 
Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 756,783.00 lei (șapte sute cincizeci și sase mii șapte sute optzeci și trei lei), așa cum a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3580/ 15.04.2022.
 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, incluzând 3 (trei) ani școlari, respectiv între data 26.09.2022, data semnării contractului de finanțare, și data 25.09.2025.
 
 
Grupul țintă este format din toți elevii ciclului gimnazial de la Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad, grupul țintă principal, conform Ghidului solicitantului  PNRAS, fiind alcătuit din elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), aflați în risc de abandon școlar.
 
 
Printre rezultatele așteptate se regăsesc atât cele care vizează creșterea eficienței și eficacității interne ale școlii, cât și cele referitoare la îmbunătățirea proceselor de predare - învățare – evaluare: bază de date a elevilor aflați în risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii; rata de abandon școlar scăzută progresiv în fiecare an școlar; rata crescută de absolvire a clasei a VIII-a, în fiecare an școlar, și a celei de participare la Evaluare Națională, în mod progresiv, în fiecare an școlar; procent în scădere  al elevilor care obțin note sub 6 la Evaluarea Națională realizat în mod progresiv,  în fiecare an școlar; procent în scădere al elevilor care absentează nemotivat, realizat în mod progresiv, în fiecare an școlar;  două clase digitalizate; 85% dintre profesori abilitați să utilizeze clasele inteligente; 100% din elevii claselor VII-VIII participanți la program remedial; 90% din elevii claselor V-VI cu dificultăți de învățare participanți la program de sprijin; 85% dintre elevii ciclului gimnazial participanți la programe nonformale; creșterea progresivă în fiecare an școlar, a numărului de ore de instruire alocate suplimentar elevilor în risc de abandon școlar.
 
 
Proiectul este identificat prin Cod F-PNRAS-1-2022-0607.

 
 
Date de contact ale beneficiarului:
 
Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad
 
Strada Oituz, Nr. 108-114, Cod postal
 
Telefon: 0257/280091 Fax: 0257/280091
 
Email: generala_3_arad@yahoo.com
 
          iosifmoldovanonline@gmail.com
Adresa: Arad, str.Oituz, nr.108-114, Județul Arad
Telefon/fax: 0257/280091

Înapoi la cuprins