PROIECT PNRAS - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD

Școala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD
Du-te la conținut

PROIECT PNRAS

Pași spre succes
Organizație implementare activitate: Asociația Ofensiva Tinerilor
Perioada realizării activității: octombrie 2023
Locația de implementare: Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad
Participanți:  părinți, 5 profesori,1 consilier școlar,  2 directori, 2 membri Asociația Ofensiva Tinerilor

Activitatea „Serile părinților” a avut loc în luna octombrie 2023 la Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad, pornind de la ideea că rolul profesorilor și al părinților în educația copiilor este esențial pentru o educație completă, atât academică, cât și culturală, emoțională, socială și valorică Activitatea „Serile părinților” s-a desfășurat la Școala Gimnazială „Iosif Moldovan”Arad, la activitate participând profesori, părinți, voluntari ai Asociației Ofensiva Tinerilor și un psiholog. Activitatea a avut ca scop dezvoltarea motivației copilului, valorile familiale, autoritatea părintelui, bullying, dar și pe modele de manifestare ale copiilor în urma comportamentelor parentale. A fost o discuție deschisă în care părinții au dezbătut, împreună cu psihologul invitat, diferite modalități de parenting și despre cum îi ajută pe copii să dezvolte abilități sociale în raport cu oamenii din jurul lor.
Obiectivele activității sunt creşterea capacităţii de intervenţie educativă eficientă a părinţilor în diverse situaţii, creearea unei reţele de suport între părinţi, pentru stimularea disponibilităţii si a capacităţii de a fi un bun părinte.
Impactul asupra participanților a fost unul semnificativ,  stabilindu-se o colaborare mai strânsă între familie și școală, deoarece ambele merg spre același scop, iar elevii îl apreciază.

IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITĂȚII PAȘI SPRE SUCCES
Fiecare copil are nevoie de un campion!
Organizație implementare activitate: Asociația Ofensiva Tinerilor
Perioada realizării activității: octombrie  2023
Locația de implementare: Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad
Participanți: 64 elevi ciclul gimnazial, 4 cadre didactice membre echipa de proiect, 3 membri Asociația Ofensiva Tinerilor, invitați

Activitatea a avut loc în luna octombrie 2023 la Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad,  având ca idee centrală conceptul de modelare a comportamentului prin modele dezirabile. Copiii au nevoie de un model demn de urmat, nu numai prin prisma a ceea ce spune, ci prin prisma a ceea ce face.
La activitate au fost invitate persoane din comunitatea orașului care au reușit în viață prin muncă, talent și dăruire, oameni care își derulează activitatea în diverse domenii: actor, jurnalist, agent de poliție, doctor, muncitor în construcții, asistent commercial, profesori și 64 de elevi ai claselor VII-VIII.
Activitatea non-formală, de tip World Cafe, a adus invitații și elevii la aceeași masă  pentru a împărtăși și, respectiv, afla mai multe despre fiecare meserie: ce presupune aceasta, cum ajungem acolo, cât de importantă e dedicarea în ceea ce faci și ce opțiuni au elevii atunci când își aleg viitoarea meserie.
Au fost organizate 4 ateliere colaborative de învățare experențială, în grupuri mici, a fost încurajată interacțiunea dintre invitați și elevi printr-o comunicare autentică în cadrul căreia au fost împărtășite sentimente, emoții, valori și informații despre meserii, despre implicare, pasiune, dăruire și efort. Ulterior, aceștia au îndrumat elevii în a se implica în cât mai multe activități pentru a-și descoperi pasiunea și a o transforma, mai apoi, într-o meserie.


IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITĂȚII ”FIECARE COPIL ARE NEVOIE DE UN CAMPION”
DIVERSITATEA-UN PRILEJ, NU UN PREJUDICIU
Organizație implementare activitate: Asociația Ofensiva Tinerilor
Perioada realizării activității: octombrie-noiembrie 2023
Locația de implementare: Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad
Participanți:   elevii claselor:  a V-a A, a V-a B, a VI-a A, a VI-a B, a VII-a A, a VII-a B, a VIII-a A, a VIII-a B, 8 profesori, 2 directori, 4 membri Asociația Ofensiva Tinerilor

În vederea dezvoltării abilităților pentru viață s-au derulat diverse activități: de înțelegere a unui text, de muncă în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor,  activități de conștientizare a culturilor, elevii au învățat despre cultura iordaniană: istorie și geografie, gastronomie, obiceiuri și tradiții, dar și muzică, au încercat să scrie în limba arabă, alături de voluntarii străini din Iordania.
De asemenea, s-au realizat activități educative, cât și distractive, concentrate pe consolidarea echipei, dorind ca fiecare clasă să devină, cu timpul, mai unită și ca fiecare copil să se simtă integrat în colectiv. S-au utilizat filme de prezentare, jocuri  și fișe de lucru.
Astfel de activități, ce se bazează pe educația non-formală și experiențială, ajută copiii să învețe lucruri noi despre diversitate, despre empatie și acceptarea celuilalt.


IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITĂȚII ”DIVERSITATEA-UN PRILEJ, NU UN PREJUDICIU ”
IMAGINI DIN EXCURSII PNRAS
IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITATILOR PNRAS


Comunicat de presă
 
 
                               
    „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
    
    
                   
Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad lansează proiectul
 
ReStart-Oportunități pentru reducerea abandonului școlar”, cod F-PNRAS-1-2022-0607, finanțat prin S.G. - PNRAS, în cadrul Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR)
 
 
Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad este Beneficiarul proiectului ReStart-Oportunități pentru reducerea abandonului școlar”, cod F-PNRAS-1-2022-0607, proiect finanțat prin Schema de Granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, în cadrul Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR). aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.3580/15.04.2022.
 
 
Obiectivele proiectului vizează: OS1. Identificarea elevilor aflați în risc de abandon școlar/ de părăsire timpurie a școlii, monitorizarea și ajustarea măsurilor de sprijin care trebuiesc luate, prin colectarea și înregistrarea în timp real a datelor cu semnele timpurii ale acestora, utilizând setul de instrumente MATE, în intervalul cuprins între anii școlari 2022-2023  și 2024-2025. OS2. Prevenirea riscului de abandon școlar prin construirea unui climat școlar prietenos, sănătos care să fie benefic pentru elevi, realizat prin implementarea periodică a unui program nonformal pe tot parcursul derulării proiectului, în colaborare cu ONG-uri și membri ai comunității, program bazat pe colaborare, valorizarea diversității, dezvoltarea caracterului și realizarea unei stări de bine pentru elevii ciclului gimnazial. OS3. Creșterea treptată a participării la educație, pe parcursul celor trei ani școlari cuprinși în proiect, prin reducerea progresivă a abandonul școlar, de la 10,32 % la 8,66%, prin creșterea progresivă a ratei de absolvire a clasei a VIII-a, de la 90,56% la 93,02%, și a celei de participare la Evaluare Națională, de la 60,41% la 63,41%, utilizând programe de intervenție remediale pentru toți elevii claselor VII-VIII și pentru elevii cu dificultăți de învățare din clasele V-VI. OS4. Construirea unui context de învățare prietenos și eficient, promovând modalități de învățare pentru o nouă generație și integrarea TIC în activitatea de predare/ învățare, prin realizarea a două clase inteligente și utilizarea facilităților acestora de către profesorii și elevii ciclului gimnazial, începând cu anul școlar 2022-2023.
 
 
Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 756,783.00 lei (șapte sute cincizeci și sase mii șapte sute optzeci și trei lei), așa cum a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3580/ 15.04.2022.
 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, incluzând 3 (trei) ani școlari, respectiv între data 26.09.2022, data semnării contractului de finanțare, și data 25.09.2025.
 
 
Grupul țintă este format din toți elevii ciclului gimnazial de la Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad, grupul țintă principal, conform Ghidului solicitantului  PNRAS, fiind alcătuit din elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), aflați în risc de abandon școlar.
 
 
Printre rezultatele așteptate se regăsesc atât cele care vizează creșterea eficienței și eficacității interne ale școlii, cât și cele referitoare la îmbunătățirea proceselor de predare - învățare – evaluare: bază de date a elevilor aflați în risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii; rata de abandon școlar scăzută progresiv în fiecare an școlar; rata crescută de absolvire a clasei a VIII-a, în fiecare an școlar, și a celei de participare la Evaluare Națională, în mod progresiv, în fiecare an școlar; procent în scădere  al elevilor care obțin note sub 6 la Evaluarea Națională realizat în mod progresiv,  în fiecare an școlar; procent în scădere al elevilor care absentează nemotivat, realizat în mod progresiv, în fiecare an școlar;  două clase digitalizate; 85% dintre profesori abilitați să utilizeze clasele inteligente; 100% din elevii claselor VII-VIII participanți la program remedial; 90% din elevii claselor V-VI cu dificultăți de învățare participanți la program de sprijin; 85% dintre elevii ciclului gimnazial participanți la programe nonformale; creșterea progresivă în fiecare an școlar, a numărului de ore de instruire alocate suplimentar elevilor în risc de abandon școlar.
 
 
Proiectul este identificat prin Cod F-PNRAS-1-2022-0607.

 
 
Date de contact ale beneficiarului:
 
Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad
 
Strada Oituz, Nr. 108-114, Cod postal
 
Telefon: 0257/280091 Fax: 0257/280091
 
Email: generala_3_arad@yahoo.com
 
          iosifmoldovanonline@gmail.com
Adresa: Arad, str.Oituz, nr.108-114, Județul Arad
Telefon/fax: 0257/280091

Înapoi la cuprins