Resurse materiale - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD

Școala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD
Du-te la conținut

Resurse materiale

SPECIFIC
BAZA MATERIALĂ

S-au făcut eforturi continue pentru asigurarea unei baze materiale corespunzătoare derulării actului educațional, deși clădirile sunt foarte vechi. Activitatea se desfăşoară în cele trei corpuri de clădire, dintre care unul este reabilitat în întregime, iar celelalte două parţial. Elevii beneficiază de următoarele spații de învățare:
• 17 săli de clasă dotate cu mobilier modular ;
• 5 săli de clasă dotate pentru Step by Step;
• 1 cabinet de informatică în care se derulează orele de TIC ;
• 2 cabinete de logopedie ;
• 1 Centru de Documentare şi Informare;
• sistem de supraveghere audio-video la cele trei clădiri;
• echipamente IT care rezistă unui trafic mare de date pentru trasmiterea online a lecțiilor, pentru fiecare sală de curs;
• platformă de predare online Google Classroom;
• 1 cabinet medical, situat la clădirea de pe str. Condurașilor ;
• 1 sală de mese pentru elevii de la alternativa Step by Step ;
• 2 săli  de sport, situate în două clădiri; una dintre clădiri are doar o sală de clasă amenajată ca sală de sport ;
• teren de sport.

Şcoala dispune în clădirea principală de pe str. Oituz de 11 săli de clasă, 1 laborator de informatică, o sală de sport de dimensiuni medii. Centrul de Documentare şi Informare  stimulează interesul elevilor pentru studiu prin colaborarea profesor-elev-documentarist. Deţine resurse documentare multimedia: cărţi (peste 12 000 volume), dicţionare, enciclopedii, reviste, echipamente de imprimare şi multiplicare, soft educaţional, calculatoare legate la internet, tablă interactivă. Școala nu dispune de laboratoare pentru științe în spații distincte, laboratorul de biologie și cele de fizică-chimie, fiind și săli de clasă.

Pentru învăţământul primar de la clădirea de pe str. Condurașilor sunt funcționale 6 săli de clasă, din care 5 dotate pentru Step by Step, conform standardelor. Tot în această clădire se găsesc cabinetul medical, 1 cabinet logopedic și o sală de sport.
La clădirea de pe str. Ep. Roman Ciorogariu sunt funcționale 5 clase dotate cu mobilier corespunzător.

Școala dispune de un laborator de informatică cu o dotare de 35 de calculatoare, toate fiind conectate la internet.
Fiecare clasă de ciclu primar este dotată cu câte un laptop și LCD, iar clasele gimnaziale sunt dotate cu câte un laptop conectat la internet care rezistă unui trafic mare de date pentru trasmiterea online a lecțiilor.

Şcoala deţine 3 copiatoare mutifuncționale, 17 imprimante pentru învăţământul primar și gimnazial la cele trei locaţii, 4 în sălile profesorale de la cele trei clădiri, 2 imprimante în cabinetul de logopedie și pentru profesorul/învățătotul de sprijin.
Mobilierul şcolar este înnoit în cea mai mare parte a sălilor de clasă.

     
Adresa: Arad, str.Oituz, nr.108-114, Județul Arad
Telefon/fax: 0257/280091

Înapoi la cuprins