Părinți - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD

Școala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD
Du-te la conținut

Părinți

DOCUMENTE
PĂRINȚI
Asociaţia Părinţi şi Profesori Pentru o Şcoală Deschisă are drept scop susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea calităţii precum şi îmbunătăţirea continuă a educaţiei, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene şi a specificului societăţii româneşti, în interesul copiilor din școala şi din învăţământul preuniversitar, susţinerea şi promovarea relaționării cu Administraţia locală, cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale şi societatea civilă. Membrii asociaţiei au convingerea că un asemenea tip de educaţie nu se poate face decât prin aportul şi implicarea comunităţii pe care şcoala o deserveşte, aceasta oferind la rândul ei deschiderea necesară pentru a face faţă provocărilor actuale.

Asociația ”Părinți și Profesori pentru o Școala Deschisă” susține dezvoltarea de programe educaționale bazate pe o cultură a calității care să genereze schimbare în cunoştinţe, comportament, atitudini, abilităţi și înţelegerea valorilor, atât la nivelul elevilor, cât şi la cel al adulţilor; promovează interacţionarea în reţeaua profesioniştilor şi a echipelor multifuncţionale, catalizatori esenţiali pentru a dezvolta dialogul între actorii educaționali, pentru a învăţa unii de la alţii şi de a ne îmbogăţi unii prin alţii şi pentru a redefini relaţiile noastre în vederea asumării disponibilităţii și responsabilității de a aduce un posibil răspuns provocării realităţii complexe a lumii de astăzi.

Activităţile organizaţiei vizează elevii, părinţii şi profesorii şcolii, în dorinţa de a contribui la dezvoltarea lor personală şi socială prin: promovarea comunicării si cooperării;  editarea și tipărirea de materiale și publicații, organizarea de simpozioane și acțiuni cu teme diverse; atragerea și utilizarea de surse de finanțare și resurse, proiecte cu surse de finanțare interne și externe; realizarea unei mai bune conectivități cu mediul economic, comunitatea locală, societatea civilă, organizațiile nonguvernamentale, guvernamentale și mass-media; sprijinirea inițiativelor și proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ și valorificarea pregătirii şi inteligenţei lor; protejarea tinerelor valori..

Proiecte de succes:
Proiecte europene:

Titlul proiectului:”Învățate autentică în mediu nonformal” POSDRU, ID 139480
Anul derulării: 2014- 2015
Calitatea: Partener
Finanţare: Fonduri europene  POSDRU

Proiecte cu finanţare Centrul Cultural Județean Arad:

Titlul proiectului: Educația transdisciplinară în învățământul preuniversitar
Anul derulării: 2012
Calitatea: Solicitant
Finanțare: Centrul Cultural Județean Arad
Parteneri: Centrul Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare (Paris), Institutul de Studii Transdisciplinare în Ştiinţă, Spiritualitate şi Societate, Edu Moodle România, Fundaţia “Study International”, Colegiul National ”Moise Nicoară” Arad.

Proiecte cu finanţare Centrul Municipal Cultural Arad

Titlul proiectului: O picătură de responsabilitate
Anul derulării: 2014
Calitate: Solicitant

Titlul proiectului: IMPACT
Anul derulării: 2014
Calitatea: Solicitant

Titlul proiectului: Manifest pentru Arad
Anul derulării: 2015
Calitatea: Solicitant

Adresa: Arad, str.Oituz, nr.108-114, Județul Arad
Telefon/fax: 0257/280091

Înapoi la cuprins