CDI - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD

Școala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD
Du-te la conținut

CDI

DOCUMENTE

CDI
CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
-      CDI –
       Începând cu anul 2010, în Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad funcționează un Centru de Documentare și Informare care are doua funcţii: funcţia de ,,bibliotecă” şi funcţia de ,,cercetare si prelucrare a materialului informativ”. C.D.I.-ul este locul care incită la lectură. Beneficiind de un fond divers şi bogat de carte (aproximativ 12000 volume), Centrul de Documentare si Informare răspunde nevoii de cunoaştere a elevului si curiozităţii acestuia. C.D.I.-ul este centrul cu resurse documentare şi multimedia. El pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor. Furnizează documentele necesare informării şcolare şi profesionale a elevilor în vederea integrării lor socio-profesionale. C.D.I.-ul nu este doar locul în care sunt păstrate documentele, el este în acelaşi timp şi locul de iniţiere în căutarea de informaţii şi a altor tehnici de documentare: utilizarea dicţionarelor, enciclopediilor, a fişierelor de informaţie, luarea de notiţe, realizarea fişelor de lectură, conceperea de fişe tematice etc. Datorită acestor moduri de tratare a resurselor, C.D.I.-ul joacă un rol pedagogic important în viața şcolii.
Existenţa C.D.I.-ului oferă noi posibilităţi în realizarea obiectivelor din Curriculum-ul naţional.
  • Egalizarea şanselor.
  • Promovarea ,,pedagogiei reuşitei şcolare” care îl plasează pe elev     în centrul procesului educativ.
  • Permite accesul tuturor elevilor la informaţie.
  • Oferă posibilitatea elevilor să se iniţieze în folosirea şi     utilizarea metodelor moderne de lucru (munca în echipă, abordare     interdisciplinară) sau să-şi formeze atitudini specifice (spirit de     iniţiativă, deprinderi de căutare şi prelucrare a informaţiilor).
Activitaţi în cadrul C.D.I.-ului:
1. Activităţi de animare:
  • Pedagogică (iniţiere în tehnici de cercetare; concursuri de     lectură)
  • Culturală (vizite, excursii, întâlniri cu personalitaţi ale vieţii     sociale, culturale, )
2. Activitaţi de comunicare (în interiorul instituţiei sau cu exteriorul).
3. Gestionarea resurselor.
        În concluzie C.D.I.-ul creează condiţiile necesare iniţierii în autodocumentare şi în tehnicile de muncă individuală, accesul la noile tehnologii şi la diferite surse de informare, devenind astfel un element motor în lupta contra eşecului şcolar.
Prin organizare C.D.I-ul poate deveni pentru elevi o şcoală a responsabilitaţii şi autonomiei atât pe planul activităţilor individuale, cât şi a celor de grup. Spaţiul special destinat profesorilor, cu documentaţia necesară, duce la creşterea calităţii actului educaţional şi la formarea continuă a cadrelor didactice.
Bibliotecar,
Miorița Bolovan
Adresa: Arad, str.Oituz, nr.108-114, Județul Arad
Telefon/fax: 0257/280091

Înapoi la cuprins